Introduksjonen av vinyllydbarrieren

2022-01-10

Vinyl lydbarrierebrukes hovedsakelig til lydisolering og støyreduksjon av motorveier, motorveier, forhøyede komposittveier og andre støykilder.Vinyllydbarrierener delt inn i ren lydisolasjon reflekterende lydbarriere og kompositt lydskjerm som kombinerer lydabsorpsjon og lydisolasjon. Sistnevnte er en mer effektiv lydisolasjonsmetode.Vinyllydbarrierenrefererer til veggstrukturen ved siden av jernbanen og motorveien for å redusere virkningen av kjørestøy på nærliggende beboere. Lydisolerende vegger kalles også lydskjermer. Det settes inn et anlegg mellom lydkilden og mottakeren for å få lydbølgeutbredelsen til å få en betydelig ekstra demping, for å svekke støypåvirkningen i et bestemt område hvor mottakeren befinner seg. Et slikt anlegg kalles en lydmur. Den er delt inn i trafikkstøyskjerm, utstyrsstøydempende støyskjerm, industrigrense støyskjerm, motorvei og motorvei, som er stedene hvor ulike typer lydskjermer er mest brukt.(vinyllydskjerm)

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy